ونکوور پرشیا
Vancouver Persia یک انجمن اینترنتی غیر انتفاعی است که کاوش و فراگیری تاریخ، غذاها، هنر، فرهنگ و سنت های غنی ایرانی را در سرتاسر اجتماعات ونکوور بزرگ ترویج می کند. کشف کردن تاریخ غنی ایرانی، غذاها، هنرها، فرهنگ، و سنت ها در و اطراف جوامع مترو ونکوور.  
آیا در جریان رویدادهای پیش رو هستید؟
با در جریان قرار دادن ما در مورد یک مناسبت پیش روی مرتبط با جامعۀ ایرانی که مایل به به اشتراک گذاشتن آن هستید، ما را در ساختن این انجمن یاری کنید!
  • متن شناور
  • متن شناور
سؤالات تبلیغاتی
کمکهای مالی دریافت شده از تبلیغات در سایت ما، به نفع "انجمن نوعدوستی تازه واردین" خواهد بود. جامعه نوع دوست برای تازه واردین
امروز VOLUNTEER!
ما به دنبال داوطلبان زبان انگلیسی و فارسی هستیم که به ترجمه های وب سایت ، طراحی وب و برنامه نویسی ، نویسندگان جدید یا باتجربه برای پوشش موضوعاتی از قبیل رویدادهای جامعه یا نکات آشپزی کمک می کنیم ، یا حتی اگر عکاسانی باشید که جامعه ایرانی کانادایی را تحت پوشش خود قرار می دهند. دوست دارم تصاویر خود را منتشر کنید. ما شما را تشویق می کنیم تا ایده های جدید و تازه خود را با خود بیاورید!
  • متن شناور
جهت دریافت خبرنامۀ ما مشترک شوید!