اطلاعات مربوط به مهاجرت و اسپانسرشیپ

حمایت مالی خانواده

  • متن شناور
در صورت اقامت دائم کانادا ، بستگان شما می توانند در کانادا زندگی ، تحصیل و کار کنند. اگر حداقل 18 سال سن دارید و می توانید از بستگان خاصی حمایت کنید تا به کانادا بیایند:

  • شهروند کانادایی یا
  • شخصی که طبق قانون هندی کانادا در کانادا به عنوان یک هندی ثبت شده یا
  • اقامت دائم کانادا

برای اصلی حمایت مالی خانواده صفحه ، کلیک کنید اینجا کلیک کنید

برای اطلاعات در مورد حمایت مالی خود همسر ، شریک یا کودکان وابسته، کلیک اینجا کلیک کنید

برای اطلاعات در مورد حمایت مالی خود والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، کلیک اینجا کلیک کنید
Admin
نویسنده: ادمین

.