آشپزی فارسی

از طریق کالیفرنیا از ایران شمالی دیدن کنید

  • متن شناور

ویدئویی ساخته شده توسط Zagat's Foodways و به میزبانی میامی آشپز و کارآفرین جسیکا سانچز. این ویدیو بازدید می کند کوماج، یک رستوران پاپ آپ واقع در برکلی ، کالیفرنیا ، توسط هانیف صدر ، مهاجر ایرانی که در غذاهای شمال ایران تخصص دارد ، تأسیس شده است. اما مفهوم رستوران چیزی غیر از تجارت است همانطور که جسیکا کشف می کند: این یادآوری است که مادامی که شما مواد مناسب داشته باشید همیشه می توانید طعم خانه پیدا کنید. 
Admin
نویسنده: ادمین

.