اطلاعات مربوط به مهاجرت و اسپانسرشیپ

مشاورین مهاجرت شورای تنظیم مقررات کانادا (ICCRC)

  • متن شناور
مشاورین مهاجرت شورای تنظیم مقررات کانادا (ICCRC) یک مقام نظارتی در سطح کشور است که توسط دولت کانادا برای حمایت از مشتریانی که مایل به استفاده از خدمات و کمک مشاوران مهاجرت کانادایی هستند ایجاد شده است.

ICCRC یک نهاد نظارتی ملی است که با نظارت و مشاوره در مورد مهاجرت و شهروندی و مشاوران دانشجویی بین المللی ، از منافع عمومی حمایت و حمایت می کند.

برای اطلاعات بیشتر ، کلیک کنید اینجا کلیک کنید
Admin
نویسنده: ادمین

.