تحصیل کنید

ریک استیوز & #8217؛ ایران (2014)

  • متن شناور

به ریک بپیوندید درحالیکه او به کاوش شگفت انگیزترین و جذاب ترین سرزمینی را که تاکنون بازدید کرده است، میپردازد: ایران. در سفری یک ساعته و ویژه برای اولین بار در تلویزیون های عمومی، دربارۀ بناهای شگفت انگیز گذشتۀ غنی و باشکوه ایران خواهید دانست، در مورد داستان قرن بیستمی این این ملت متحیر بیشتر بدانید و زندگی امروز ایران را در پایتخت تاریخی خود و در روستائی در حومه شهر تجربه کنید.  

"و من هرگز به مکانی سفر نکرده ام که چنین اوقات آسان و لذت بخشی را با مردم داشته باشم. افراد جوان و فرهیخته انگلیسی صحبت می کنند."

Admin
نویسنده: ادمین

.