مراقبت های بهداشتی

چطور به بریج کلینیک بروید

  • متن شناور
این ویدیو برای مشتریان فارسی زبان کلینیک Bridge VCH است که خدمات درمانی پناهندگان را ارائه می دهد. این به مشتریان نشان می دهد که چگونه از ایستگاه جویس-کالینگ وود SkyTrain به کلینیک 3425 Crowley Drive در شرق ونکوور مراجعه کنند.

Admin
نویسنده: ادمین

.