سازمانهای محلی

انجمن منابع مهاجرین اقیانوس آرام (PIRS)

  • متن شناور
PIRS یک سازمان غیرانتفاعی و مبتنی بر جامعه است که خدمات مهاجرتی را برای زنان و فرزندان خردسالشان در ونکوور ارائه می دهد.

ما مأموریت تقویت زنان و کودکان مهاجر و پناهنده برای مشارکت کامل در زندگی کانادا از طریق برنامه های محله است.

ما چشم انداز جامعه ای است که به سهم گوناگون مهاجران و پناهندگان اهمیت می دهد و باعث غنی سازی زندگی آنها می شود.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به PIRS مراجعه کنید اینجا کلیک کنید 
  • متن شناور
Admin
نویسنده: ادمین

.