تحصیل کنید

ماز جبرانی و کلمه فارسی ماه

  • متن شناور
در همان حال که ماز جبرانی شما را سرگرم میکند و به شما می آموزد که چگونه فارسی صحبت کنید، تماشا کنید!

کلمات فارسی مجموعه ماه #1
کلمات فارسی مجموعه ماه #2
کلمات فارسی مجموعه ماه #3
کلمات فارسی مجموعه ماه #4
در ادامه با کلمات فارسی بیشتر ماه همراه باشید
در ادامه با کلمات فارسی بیشتر ماه همراه باشید
مازیار جبرانی یک کمدین و بازیگر ایرانی آمریکایی است که در فیلم ها ، برنامه های تلویزیونی ، حضور در رادیو و فیلم های تلویزیونی متعدد حضور داشته و به طور مرتب در کلوپ های کمدی در سراسر جهان گشت و گذار می کند. 

Admin
نویسنده: ادمین

.