دستهبندی نشده

اطلاعات مربوط به COVID-19

اطلاعات و پوسترهای قابل اشتراک COVID-19
از طرف دولت کانادا و بی سی ، و مقامات بهداشتی
اپلیکیشن تلفن وآزمون ارزیابی خود COVID-19 بی سی
منابع COVID-19 دولت بی سی
پوستر اطلاعیه COVID-19 برای مشاغل ، شرکای جامعه و کارفرمایان
پوستر از بخش ER عاقلانه استفاده کنید
پوستر مدیریت اضطراب درباره COVID-19
مرکز کنترل بیماری بی سی قسمت سؤال وجواب های متداول
پوستر مدیریت اضطراب درباره COVID-19
پوستر از بخش ER عاقلانه استفاده کنید
چگونه با دوستان خود در مورد COVID-19 صحبت کنید
آنچه در مورد تست COVID-19 باید بدانید
7 نکته برای گفتگو با کودکان درباره COVID-19
چطور با میکرب ها مقابله کنیم
باور های غلط - نفس خود را نگه دارید  
باور های غلط - هوای گرم
دست های خود را بشویید - تلفن
دست های خود راطوری بشویید که انگار مادرتان نگاه میکند
Admin
نویسنده: ادمین

.

نویسنده


Avatar

CP

.