منابع مربوط به خشونت خانگی

جامعه نوع دوست برای تازه واردین
اگر در خطر فوری هستید ، با شماره 911 تماس بگیرید
منابع خشونت خانگی در ونکوور بزرگ
خدمات حمایتی از زنان مورد خشونت قرارگرفته (BWSS)
خط بحران خدمات حمایتی از زنان مورد خشونت قرار گرفته (BWSS) با ارائه پشتیبانی و حمایت های عاطفی در طول COVID-19 باز خواهد ماند
اطلاعات و شماره های مخصوص بریتیش کلمبیا
سوء استفاده جسمی ، کلامی یا جنسی در هر زمان و در هر سنی و در هر رابطهای درست نیست
خشونت علیه زنان
در مورد آنچه می توانید انجام دهید برای تشخیص خشونت علیه زنان ، از جمله خشونت شریک زندگی ، چگونگی یافتن کمک و نحوه برنامه ریزی برای امنیت خود یا شخص دیگری بخوانید.
برنامه های EVA بی سی حمایت های اساسی به برنامه های ضد خشونت در جوامع سراسر بی سی فراهم می کند.
اگر شما یا شخصی که می شناسید به کمک نیاز دارید ، برنامه های ضد خشونت را در جامعه خود از طریق EVA BC's Find Map Service پیدا کنید.
اگر زنی هستید که سوءاستفاده را تجربه می کنید ،
شخصی وجود دارد که می توانیددر هر ساعت شبانه روز به آن دسترسی پیدا کنید.
"قبل از اینکه تماس بگیرم ، من هیچ ایده ای نداشتم که چه کاری قراره انجام دهم.
اما حالا من یک برنامه دارم و می دانم از کجا شروع کنم "
برنامه مسکن موقت و پشتیبانی از زنان
در مورد خدمات مسکن و پشتیبانی از زنان و کودکانی که خشونت را تجربه کرده اند یا در معرض خطر خشونت هستند ، اطلاعات کسب کنید. اینها شامل خانه های موقتی ، خانه های امن و مسکن مرحله دوم است.
خشونت مبتنی بر جنسیت ، تجاوز جنسی و خشونت خانگی
خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) خشونتی است که علیه کسی براساس هویت جنسیتی، اظهار آن جنسیت یا جنسیت درک شده آن فرد مرتکب می شود. این می تواند از نظر جسمی ، عاطفی ، روانی یا جنسی باشد.
منابع تجاوز جنسی و خشونت
به منابع و اطلاعات مربوط به تجاوز جنسی و خشونت دسترسی پیدا کنید .
fa_IRPersian